LeDouxi đang tạm ngừng hoạt động để nâng cấp hệ thống và dịch vụ. Chúng tôi sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất.